Projekt ledning

Stor erfarenhet av att leda Strategiska Förändringsprojekt
Exempel på Projekt där jag fungerat som Projektledare är:
-Byggnation ny Fabrik
-Flytt av Lager enhet
-Byte av Affärssystem
-Konsolidering av butikskedja
-Flytt av Tillverkningsenhet
-Industrialisering av Produktionsenheter

Mitt framgångsrika Projektledningsarbete bygger naturligtvis på delaktighet, tydlighet, struktur mm. Men den bygger framförallt på insikten att Projektledaren inte bara ska samordna utan framförallt Leda projektet och förstå hela Vägen Framåt mot målet.

Interima Chefsbefattningar

Mångårig erfarenhet i ledande befattningar
Jag har lång erfarenhet i ledande befattningar inom Logistik- och Tillverkningsindustrin, bla som VD, Produktionschef, Fabrikschef, Inköpschef och Logistikchef.
Jag har en god förmåga att snabbt sätta mig in i nya verksamheter och utifrån ett Affärs- och Lönsamhetsperspektiv förstå och driva igenom nödvändiga åtgärder.

Detta tillsammans gör att jag passar väldigt bra i Interima Chefsbefattningar inom branscherna Logistik- och Tillverkningsindustrin.