Mars 2019 till November 2020

Affärssystem - ESSVE

Uppdrag: Att som Projektledare driva införandet av ett nytt Affärssystem för ESSVE koncernen.

"Att byta affärssystem för vår koncern med verksamhet i ett antal länder är ett extremt omfattande och komplext projekt. Mats drev detta projekt för oss på ESSVE från beslut av nytt system till det var infört i verksamheten, vilket tog drygt 1,5 år. 

Jag uppskattade framförallt Mats förmåga att ta ett helhetsansvar inte bara för implementeringen utan för alla delar som berördes i vår verksamhet av denna förändring. Mats var också väldigt drivande som Projektledare" 

- Morten Bredesen, Managing Director ESSVE AB