Oktober 2020 till Augusti 2021

Förpacknings anläggning - ESSVE

Uppdrag: Att som Projektledare säkerställa ett bra införande av vår nya förpackningsanläggning

"ESSVE tog 2018 ett strategiskt beslut att packa skruv själva i en automatisk förpackningslina, istället för att beställa färdigpackade boxar som packats manuellt hos våra leverantörer. Denna förändring innebär stora fördelar i vår försörjningskedja där vi ökar flexibiliteten, förenklar leverantörernas arbete, minskar ledtiderna och framförallt säkerställer en bättre service till våra kunder. 
Detta förändringsarbete har varit komplext och påverkat hela ESSVE’s verksamhet.

Mats kom in som projektledare för detta förändringsprojekt halvvägs in i projektet. Hans förmåga att leda ett komplext förändringsarbete ur ett helhetsperspektiv samt hans kunskaper och erfarenheter från tillverkningsindustrin har varit mycket värdefulla i detta projekt. Om han hade haft ansvar för projektet från start är jag övertygad om att en del av de problem som uppstod hade kunnat elimineras. Mats är mitt första val som projektledare när jag ska göra något liknande projekt i framtiden"

- Jonatan Westberg, Logistical Manager ESSVE AB